ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด19

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 อบต.ชอนสมบูรณ์ นำโดยนายประยูร สร้อยวงษ์ รองนายก อบต. นายอำนาจ เอี่ยมสอาด เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองไทร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.ชอนสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาของทุกแห่งเป็นอย่างดี

 

1,151 total views, 3 views today