โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น ประจำปี 2562

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและนักการเมืองท้องถิ่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ นายวิรัช จันทร์จีน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะอ้น และ ฝ่ายพนักงานส่วนตำบล ได้แก่ นางสาวรัสมี กุลแพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน  โดยบุคคลทั้งสองได้รับการยกย่องและรับมอบรางวัล คือ องค์จำลองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขอแสดงความยินดีกับบุคคลทั้งสอง ขอให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

 

49 total views, 2 views today