ประชุมร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ประชุมร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม :
นายทองใบ เครือคำ นายก อบต.ชอนสมบูรณ์ ,หัวหน้าผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวลพบุรี ร่วมประชุมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ ผอ.กองสวัสดิการสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวลพบุรี,บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี ,ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลพบุรี ,รพสต.ชอนสมบูรณ์ ,อบต.ชอนสมบูรณ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือข้อมูลและมาตรการ แนวทางแก้ปัญหา วันที่ 19 ธ.ค.62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.ชอนสมบูรณ์ และเวลา 13.00-15.00 น.เยี่ยมเคสในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลชอนสมบูรณ์

409 total views, 2 views today