ขอเชิญชวนผู้มารับบริการจาก อบต.ชอนสมบูรณ์ ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่อกับ อบต.ชอนสมบูรณ์

ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

โดยสแกนผ่าน คิวอาร์โค้ด

889 total views, 3 views today