ประกาศ ราคากลางจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / ถังสำหรับเก็บน้ำ(24.11.18.10 )

90 total views, 2 views today