การประชุม การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

การประชุม การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564  วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์

1,715 total views, 3 views today