รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก

608 total views, 2 views today