ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

1,345 total views, 2 views today