ขอเชิญชวนผู้มารับบริการจาก อบต.ชอนสมบูรณ์ ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้ติดต่อกับ อบต.ชอนสมบูรณ์ ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 โดยสแกนผ่าน คิวอาร์โค้ด 779 total views, no views today

779 total views, no views today

Read more