อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ถึงปัจจุบัน 636 total views, no views today

636 total views, no views today

Read more