ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อบต.ชอนสมบูรณ์

ประชาชนทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook / แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น ขององค์บริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ 553 total views, 3 views today

553 total views, 3 views today

Read more

โครงสร้างส่วนราชการ

แสดงถึง ประกาศและการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แผนภูมิโครงสร้างของส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  484 total views, no views today

484 total views, no views today

Read more