รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565)

308 total views, 3 views today

308 total views, 3 views today

Read more

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก

297 total views, no views today

297 total views, no views today

Read more

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. หลังจากที่นายทองใบ เครือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งหลังจาก กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเล้ว จึงมีการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย รวมถึงวิสัยทัศน์และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้

228 total views, 3 views today

Read more

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 (รอบ6เดือน ต.ค.64-มี.ค.65)

215 total views, no views today

215 total views, no views today

Read more