ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. หลังจากที่นายทองใบ เครือคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ได้เข้ารับตำแหน่งหลังจาก กกต. ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเล้ว จึงมีการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย รวมถึงวิสัยทัศน์และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้

331 total views, no views today

Read more